द समलिङ्गीहरूले बहस कसरी हुनुपर्छ

Trevin मैन देखि उत्कृष्ट पोस्ट. हामी सबै यो दयालु सिक्न सक्छौं, बाइबलीय, दयालु दृष्टिकोण

http://bit.ly/oWNTno