Jak homoseksualizm Debata powinna iść

Doskonała post od Trevin Wax. Wszyscy możemy się z tego nauczyć łaskawy, biblijny, współczujące podejście

http://bit.ly/oWNTno