Paano Ang Homosexuality Debate Dapat Pumunta

Magaling post mula Trevin Wax. Maaari namin ang lahat matuto mula sa magandang-loob, bibliya, mahabagin diskarte

http://bit.ly/oWNTno