Jinsdoshlar Munozara borib qanday

Trevin asal Excellent post. Biz hammamiz bu ezgu o'rganishimiz mumkin, bibliyaga oyid, shafqatli yondashuv

http://bit.ly/oWNTno