איך בין נישט אַ ראָבאָט

“די גוט לעבן” דראָפּס אפריל 10. באַקומען “ראָבאָט” פרייַ דאָ