Ishe Nemadhimoni

Heinoi vhidhiyo kubva mharidzo yangu ichangobva panguva Summit Church muna Raleigh, NC. Ndaiparidza pamusoro Mark 5:1-20 pamusoro simba, simba, uye tsitsi kwaJesu. Ndinovimba kuti kukurudzira kwamuri

mugove

6 mashoko

  1. Aaron J Robinsonpindura

    rwendo,
    Kuva Detroit Youth Pastor, uye mumaguta muvhangeri, makanga muna pamusoro wangu 3 Artist mazita kubva debut yako. Asi uchiona izvi zvinomutsa bhaa angu kuremekedza iwe kure mhiri emhizha. Zvirokwazvo, uri mushumiri Gospel!

    Ramba Rokuparidza & Kusvika!

  2. Sandi Staleypindura

    Hanzvadzi konama, ndinogona chete ndinokuudzai ndinokudai muna Jehovha? Ini chete kunzwa pamusoro pako manheru ano nokutevera kubatana kuti rwiyo yako Beautiful Life, re nokuda Ryan Bomberger pamusoro LifeNews.com, uye ndiri chaizvo kuona Jehovha achishandisa iwe! Dai He vakuropafadzei (uye mhuri yako itsva!) zvikuru sezvo ukaramba kuzoshumira vaya Akauya kuzotsvaka nokuponesa.