Chúa tể của những ác quỷ

Dưới đây là đoạn video từ bài giảng gần đây của tôi tại nhà thờ Hội nghị thượng đỉnh ở Raleigh, NC. Tôi đã giảng cho Mark 5:1-20 về sức mạnh, thẩm quyền, và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Tôi hy vọng đó là một sự khích lệ đối với bạn

CỔ PHẦN

6 Comments

  1. Aaron j Robinsontrả lời

    Chuyến đi,
    Being a Detroit Youth Pastor, and urban evangelist, you have been in my top 3 artist list since your debut. But watching this raises my bar of respect for you far beyond an artist. Truly, you are a minister of the Gospel!

    Keep Preaching & Reaching!

  2. Sandi Staleytrả lời

    Em trai, can I just tell you I love you in the LORD? I just heard about you tonight by following a link to your song Beautiful Life, posted by Ryan Bomberger on LifeNews.com, and I am so excited to see the LORD using you! May He bless you (and your new family!) abundantly as you continue to minister to those He came to seek and to save.