ન્યૂ બુક જલ્દી આવે છે

મારું નવું પુસ્તક, ઉદય, બહાર જાન્યુઆરી 27 આવે છે! તે ઉપલબ્ધ હશે ત્યાં પુસ્તકો વેચવામાં આવે છે. હવે તમે તેને ઓર્ડર પૂર્વ અને પુસ્તક વેબસાઇટ મુલાકાત લઈ શકો છો Risebook.tv. હું પ્રાર્થના કરું છું ભગવાન તે ઉપયોગ કરશે અપ વિચાર મારી પેઢી માટે પ્રોત્સાહિત કરવા અને રહેવા. ઉપર ટ્રેલર જુઓ અને નીચે પુસ્તક સંક્ષિપ્ત વર્ણન વાંચી:

સોસાયટી કહે છે યુવા નચિંત આત્માભિવ્યક્તિ માટે સમય છે, પરંતુ સફર લી કહે છે ભગવાન દરેકને કહેવાય છે ઉંઘી થી વધે, ઓછી અપેક્ષાઓ ઉપર, અને વધી રાજા માટે રહેવા માટે.

વિશ્વ કે અમને કહે છે અમારી પ્રારંભિક વર્ષો irresponsibly બદલે આનંદ કરવામાં અર્થપૂર્ણ વ્યવસાયો માટે સમર્પિત છે. અમે જણાવ્યું કરી રહ્યાં છો કે જવાબદારી અને પ્રતિબદ્ધતા છે બોજો બંધ મૂકી શકાય છે કારણ કે લાંબા સમય સુધી શક્ય. અને તેથી, ત્યાં સુધી અમે વિચાર કરવાની ફરજ પડી રહ્યાં છો અમને મોટા ભાગના ઉંઘી સૂવું જીવન પર એક ઉદાસી રાજ્ય અમારા યુવા પસાર. સમસ્યા એ છે કે જીવન પહેલેથી જ શરૂ થઇ ગયું છે. તે હમણાં શું થઈ રહ્યું છે. અને ભગવાન તે રહેવા માટે તમે કહેવાય છે.

આ શક્તિશાળી પુસ્તક, ટ્રીપ લી એવી દલીલ કરે છે કે તે જાગે સમય અને ઉદય છે, જે રીતે આપણે જીવવા માટે બનાવવામાં આવી હતી રહેવા માટે. યુવાન અથવા જૂના, અમે તેને માટે રહેવા માટે કહેવામાં આવે છે. અત્યારે જ. યંગ માને વૃદ્ધ ખ્રિસ્તી તરીકે જ સમસ્યાઓનો સામનો કરવો પડે, પરંતુ તેઓ તેમને અનન્ય રીતે લાગે. રાઇઝ એક આકર્ષક તે મુખ્ય સમસ્યાઓ સંબોધે, ગહન, અને જીવન બદલવા માર્ગ.

માત્ર ત્યાં બેસી નથી: રાઇઝ!

શેર્સની

2 ટિપ્પણીઓ