Rise Lyrics

Dưới đây là tất cả các lời bài hát cho album phòng thu thứ năm của chuyến đi Tăng lên. Click vào tên bài hát để xem lời bài hát cho mỗi bài hát. Thưởng thức và chia sẻ với bạn bè!

1. Tăng lên
2. Lights On
3. Shweet
4. Manolo ft. Lecrae
5. Bạn không hề biết
6. Tất cả Rise Up (lớp kịch ngắn)
7. Tất cả Rise Up
8. Cuộc sống tươi đẹp 2 (mìn)
9. Insomniac ft. Andy Mineo
10. Cai gi đo mơi
11. Lazarus ft. This'l
12. Tất cả tình yêu của tôi ft. Natalie Lauren
13. Tôi đi rồi
14. Chiến thắng ngọt ngào ft. Dmitri McDowell và Leah Smith

CỔ PHẦN

2 Comments