ဧဝံဂေလိတရားကိုအတွက် 2 မိနစ္မ်ား

ဧဝံဂေလိတရားကိုဆိုတာဘာလဲ? မှ ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့ အပေါ် Vimeo.

ငါ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်းမှနောက်ထပ်ဗီဒီယိုကလစ် ဘုရားသခင့ငှါအလွန်တောင့. ငါဝငျကမျြးထဲမှာ rap နိုင်လျှင်သူတို့ကငါ့ကိုမေးတယ် 2 မိနစ္မ်ား. ဤသူကားငါ၏ကြိုးပမ်းခဲ့သည်

ဝေစု

5 မှတ်ချက်များ