ในพระวรสาร 2 รายงานการประชุม

คือสิ่งที่พระเยซู? จาก ปรารถนาของพระเจ้า บน Vimeo.

คลิปจากการสัมภาษณ์ของฉันกับคนอื่น ปรารถนาของพระเจ้า. พวกเขาถามฉันว่าฉันจะลงโทษในพระวรสาร 2 นาที. นี่เป็นความพยายามของฉัน

หุ้น

5 แสดงความคิดเห็น