The Love vĩ đại nhất mọi

Mọi người đều muốn được yêu thương. Cho dù chúng ta thừa nhận nó hay không, tất cả chúng ta đều có mong muốn tự nhiên này để cảm thấy yêu mến và đánh giá cao bởi những người khác. Nhiều người trong chúng ta dành toàn bộ cuộc sống của chúng tôi tìm kiếm một ai đó để yêu thương chúng ta, với hy vọng rằng ai đó- mọi người- sẽ đáp ứng mong mỏi này bên trong.

Vâng, nếu bạn đang lập kế hoạch để đánh mất bản thân trong chuyện tình cảm ngày hôm nay và bạn đang hy vọng rằng cuối cùng bạn sẽ đáp ứng mong mỏi đó, Tôi muốn bạn biết rằng mục tiêu của bạn là quá thấp. Bạn sẽ không tìm thấy tình yêu lớn nhất của tất cả cùng một đêm nay ánh sáng tối nến. Tuy vậy, có một bài mạnh mẽ, tất cả hài lòng, tình yêu hoàn hảo dành cho bạn. Có một Thiên Chúa yêu thương bạn nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng. Tình yêu của Ngài không hay thay đổi và bạn không cần phải woo Ngài hay làm việc cho nó.

Liệu Thiên Chúa Tình Yêu Lạc?

Tôi biết đôi khi nhiều người trong chúng ta tự hỏi có hay không Thiên Chúa thực sự yêu thương chúng ta. Anh ta có vẻ rất xa. Và có lẽ chúng ta sẽ dừng lại nghi ngờ nếu Ngài đã làm một cái gì đó để làm cho nó rõ ràng cho chúng tôi. Sự thật chúng tôi, Ông đã có. Kinh Thánh nói, "Thiên Chúa cho thấy tình yêu của mình cho chúng ta, khi chúng tôi vẫn còn những kẻ tội lỗi, Chúa Kitô đã chết cho chúng ta.”

Và một lần nữa nó nói, "Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con Một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.”

Chúa đã thể hiện tình yêu của Ngài cho chúng ta một cách không thể tin được, bằng cách cho Con của Ngài đối với chúng tôi. Đừng từ chối những hành động vĩ đại nhất của tình yêu trong lịch sử thế giới. Đừng từ chối người yêu của tâm hồn của bạn. Thay vì nhận được tình yêu đó bằng cách tin tưởng vào Chúa Giêsu.

Enduring tình yêu

Đối với những ai trong chúng ta đã tin vào Ngài, không có gì trên thế giới mà bao giờ có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa là. Và tình yêu của Ngài cho dân sự Ngài là tuyệt vời như vậy, rằng chúng ta không bao giờ có thể làm bất cứ điều gì để làm cho Ngài yêu thương chúng ta hơn Ông đã thực hiện.

Vì vậy, vào ngày Valentine, chăm fam tim. Bạn không cần phải tìm thêm nữa. Thiên Chúa yêu thương bạn sâu sắc

CỔ PHẦN

5 Comments

  1. Carolyntrả lời

    Trứ rằng, anh trai tôi. Rất vui được gặp các gen kế tiếp chiếm nguyên nhân. Nguyện xin Thiên Chúa mở rộng lãnh thổ và tầm ảnh hưởng của mình đối với Ngài.
    Chúng ta hãy cầu nguyện cho nhau khi chúng ta tìm cách vâng lời Ngài.
    Carolyn