The Man Who Has Chúa Đối với Treasure ông

Những người đàn ông có Thiên Chúa kho báu của ông có tất cả mọi thứ trong một. Nhiều báu vật bình thường có thể bị từ chối anh ấy, hoặc nếu ông được phép có họ, sự hưởng thụ của họ sẽ được rất nóng tính rằng họ sẽ không bao giờ cần thiết cho hạnh phúc của mình. Hoặc nếu anh ta phải xem họ đi, một sau khi một, ông sẽ khó cảm thấy một cảm giác mất mát, cho có nguồn của tất cả mọi thứ ông có trong tất cả Một sự hài lòng, tất cả niềm vui, tất cả niềm vui. Dù ông có thể mất anh đã thực sự mất gì, cho ông bây giờ có tất cả trong một, và ông đã có nó hoàn toàn, hợp pháp và mãi mãi.

A.W. Tozer, The Pursuit of Thiên Chúa

CỔ PHẦN

1 bình luận

  1. kelleyRtrả lời

    This is a beautiful quote. Pure Truth. I only wish it were easier to remember on a daily basis. I find myself remembering such truths only when I am hurt, failling, and running back to God after relying on myself and seeking satisfaction outside of His will.