عهد جدید

در اینجا یک خطبه های اخیر من در ارمیا موعظه 31:33. نکات اصلی من بودند:

من. خدا در حال کار در سطح بین المللی

II. خدا در حال کار در داخل

III. خدا در حال کار غیرشخصی

IV. خدا در کار

سهام

3 نظرات

  1. Scott Larrisonپاسخ

    Thank your for sharing the TRUTH of God’s word. Your message touched my heart this morning. God bless you brother and I hope to see you all in OKC on 10/25.