A 'Choimhcheangail Ùir

Seo o chionn ghoirid searmoin shearmonaich mi air Ieremiah 31:33. My prìomh phuingean a bha:

Tha mi a '. Dia ag obair eadar-nàiseanta

II. Dia ag obair taobh a-staigh

III. Dia ag obair Interpersonally

IV. Dia aig obair

earrannan

3 beachdan