Նոր Ուխտը

Ահա մի վերջին քարոզը Ես քարոզում է Երեմիայի 31:33. Իմ հիմնական միավոր էին:

ես. Աստված աշխատում Միջազգային

II. Աստված աշխատում ներքին

III. Աստված աշխատում Interpersonally

IV. Աստված աշխատանքի

ԲԱԺՆԵՏՈՄՍԵՐԸ

3 մեկնաբանություններ