Το Τέλειο θυμός του Θεού

Εδώ είναι ένα κήρυγμα που κήρυξε πρόσφατα Ψαλμός 95:10-11. Μου 3 σημεία ήταν απλή:

εγώ. Sin Προκαλεί θυμός του Θεού

II. Η αμαρτία είναι ένα μονοπάτι Alernate

ΙΙΙ. Η αμαρτία μας κρατά από το υπόλοιπο του Θεού

Προσεύχομαι αυτό είναι μια ενθάρρυνση για να σας

ΜΕΡΊΔΙΑ

6 σχόλια