De Perfect Anger fan God

Hjir is in preek Ik preke koartlyn op Psalm 95:10-11. Myn 3 punten wiene simpel:

ik. Sin ret Gods Anger

II. Sin is in Alernate Path

III. Sin hâldt ús út Gods rest

Ik bid dat is in bemoediging oan dy

Shares

6 comments

  1. Rebecca Abbey IiamsAntwurdzje

    The fear of the LORD is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and discipline. Prov. 1:7 — Thanks so much for the encouragement.

  2. guestAntwurdzje

    If gods wrath has been taken away from us through the blood of christ, are we still supposed to fear god (prov 1:7) and if so what are we supposed to fear about him?