परमेश्वरको सिद्ध रिस

यहाँ म भजन मा हालै प्रचार एक प्रवचन छ 95:10-11. मेरो 3 अंक सरल थिए:

म. पाप परमेश्वरको रिस Provokes

द्वितीय. पाप एक Alernate मार्ग

III. पाप परमेश्वरको विश्राममा हामीलाई राख्छ

म यो गर्न प्रोत्साहन छ प्रार्थना

SHARES

6 टिप्पणी