CỔ PHẦN

4 Comments

  1. Sharifa Lawsontrả lời

    Tôi sẽ 21 trong 11 ngày và tôi đã luôn luôn là cô gái nổi tiếng. Bài hát này đi khó khăn như vậy đối với tôi. Tôi luôn cảm thấy như mình biết có khác “mát mẻ” các đệ tử trên trái đất này. Và nó chỉ có ý nghĩa để được giải thoát. Tôi yêu cuộc sống của tôi nhiều hơn bây giờ rằng Chúa Giêsu là Chúa hơn khi tôi được điều khiển bởi ma túy, quan hệ tình dục tiền và tất cả các tội lỗi. Tôi rất hạnh phúc bạn đã thực hiện kỷ lục này. Thật lố bịch!!! Bạn không thể viết nó bất kỳ tốt hơn. Tôi dự định sẽ làm một thói quen với nó. Tôi sẽ làm cho nó nhạc chuông của tôi. không thể chờ đợi để nghe nhiều hơn.

  2. Chupacabratrả lời

    “Tất cả chúng ta được sinh ra làm nô lệ cho tội lỗi của chúng tôi,”Lee chuyến đi giải thích, “Nhưng tin tốt là bởi vì chúng ta đã được đổi bằng Chúa Giêsu, chúng tôi được thiết lập tự do “.