njanji 11: Razaro

ndima 1:
Mukomana Ini hopped panze muguva zvakanaka mangwanani
Ini ndanga varara yakarebesa ndiri yawning
Munhu wose akanga achitaura kuedza kundiona, kushamisika
Kufanana sei kufema? Akanga tsoka matanhatu zvakadzama
Mukomana chii iwe achiti? Kusimudzira vhara muromo wako
varume vakafa havagoni holla, zvauri kutaura Kumbonetswa?
'Achaita kamwe nepasuo kuti hazvina kufamba panze
Asi regai ini tora imi shure munguva pabhokisi yangu ikozvino
Ooh munoziva azvinhuwidze mudenga
Chikonzero Ini ari muguva yakarebesa Ndinopika
Vanhu kuchema ndiri kurasikirwa, obituary zvakanyorwa
My chiso zvacheneruka, havagoni kutaurira mukomana wako kuda amuka
Kuvhara pabhokisi, dana muparidzi, iye aenda saka
Ndicho pamusoro havagoni munhu akaitema, vanoti refu kudaro
Asi chigumbu, usati kuchema uye kumhanya panze
Ndakanzwa mumwe munhu kuuya, vachiti chinhu zhowezhowe, “huya kunze”

Pre-Hook:
Hopped akabuda muguva, mangwanani akanaka
Ini ndanga varara yakarebesa ndiri yawning
Vakandivinga akavigwa suit dema, dema chisungo
Ndine mupenyu uye ini ndapepuka kutarira nhunzi
Naizvozvo kubvira zvino

haka:
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Kubvira zvino mungandizivisa kudana Razaro
Vaimbove akafa murume achifamba Razaro (dzokorora)

ndima 2: (This'l)
Vakaita zvisipo vanhu dzinoshuma uye havagoni kuwana mutumbi
Ngavazivise nyaya Ini akapfurwa kumusoro kupati
Kana ndaiva mukuru kukurumidzira pamusoro bhasikoro
Head mugomo marori mukuru kumhanya kuburikidza nechiedza
Unogona kuudza kuitevedzera here
End nyaya homie Ini akamutswa nokuda Kristu
Akafa murume kufamba, girini maira
Endai kuongorora guva rangu Patova vakachenesa
Zvino uyai kutarira angu bruh
Unogona kuona moto enda in ndine mupenyu bruh
Azere nesimba sezvinoita waya bruh
Mwari zvakabatana kwandiri sezvinoita vamwe netambo uye ndiri kudzingwa basa kukwira
Varume Vakafa havana kutaura, nhema kana chokwadi
Varume Vakafa havana kufamba
Saka chii kuti kunondibatsira kuti ivo akasaina kure
On ndafa warandi, asi ndakarerwa zvisati yaoma

Pre-Hook
haka

ndima 3:
Hopped akabuda muguva, thriller Style
Ivo haasi kufunga kuti Aikwanisa kuzviita, asi iye akazviita ikozvino
Ndinoreva Captain, Ishe wemasimbaose
Kuisa nhapwa vakasununguka, zvose zvipenyu, zvose zvipenyu
Havagoni kumumisa Paakafumomuka pfungwa dzake vaiumba
Haana kufanana guva iroro? Sayonara, ndichakuwona gare gare
Akaita mapofu anoona uye akamuka zvirema kukwira
Saka hazvishamisi zvaanogona achatimutsa
Wake navo ikozvino
Vatendi kana upenyu hwako akatarisa oma zvino
Kana uri wako nguva dzose pasi
Usakanganwa kuti simba kuti akaratidza atova

Pre-Hook
haka

mugove

1 komenda