njanji 12: All Love My

Intro: (Natalie)
Ndinoona here kuona
Unoziva nezvaunoona?
Ndiri kumboremekedza?
tsime, sorta kinda pamwe
Ko iwe une mupfungwa?
Chiso chako anotarira akajairwa
Ndinoona imi dzose nguva
Uye ndinogona kuchengeta iwe kambani huno
Iwe hauna gotta kuudza munhu
Ko munhu mumwe kumativi uchiona
Hongu taurai shoko uye iwe kuiona
Right pano, pari zvino

ndima 1:
Jay akanga kusurukirwa
Uye kutsvaka rudo pamambure
Munhu ane zvinodiwa, chii uchitarisira?
Akatarisa kuburikidza mapeji zvavo zvose
Zvino akaona murume wake akarasikirwa mweya wake
Chikonzero chaiva rudo pakutanga kuona apo vakasangana
mwoyo wake kurova zvakaoma
Akanga kinda chiedza ganda, meso akafanana aifarira navo
Havagoni navo manzwiro pavakarova izvi zvakaoma
Zviri kure, nokudaro naye paIndaneti dzose nguva
Ari kubasa asi musikana uyu zviri mupfungwa dzake dzose nguva
Haangagoni kumirira kumuona, iye akadzitora banging zvinhu
Vakati vaungana asinganzwi kunotiyeuchidza iye gotta muripo pamwe Visa
homies ake akamuyambira “kutonhora kuti mukadzi haagoni kupedza iwe”
Asi iye ari mutambo rudo iye havadi kugara bleachers
Kana iye anofunga, Zvandinokuudzai Wakanganwa kutaura ndiro
Jay akaroorwa uye mwoyo wake vakafunga kuti rakakiyiwa kure
Ndinonamata iye kuiputsa kure asi iye simba mukati
Uye vaizoenda kurasika kana usingagoni kumuona zvakare iye, iye zvose

haka: (Natalie)
Baby kuuya pano
Chikonzero Ndine chii unofanira
Zvino iwe unoda, yaunoda
Uyai muone kwandiri zvakare
Chikonzero Ndanga akamirira iwe kubva mangwanani
Uye Ndinovimbisa rudo rwangu zvose
Agere pano wakakumirirai achangobuda aritore, zvitore
Rudo rwangu All
Agere pano wakakumirirai achangobuda aritore

ndima 2:
Hey haana kumboona chiso chakafanana vayo pamwe yake muchiuno kodzero
Havagoni kurwisa chido, Iye nguva dzose asangana naye nenguva panzvimbo
mukomana wake akamuudza kuudza mudzimai wake 'chikonzero ichi hachisi zvakanaka
Asi akanga achitya, iye pakupedzisira akamubata uye vanorwa
Words vakashandura iye kufanana “chii mutariri uyu Wanga kubiridzira
Wakasunungurwa kuona dzimwe broads?”
Ari kinda vakateyiwa zvino uye saizvozvo anotsigira pasi
Ari kunzwa akafanana anofanira teura zvose zvinobatanidzwa ikozvino
Uye saka anovaudza naye 'Kumbonetswa ake akasiyana anoda
Uye ake Kukurirwa sei nguva dzose ari kuyeva mifananidzo yake
Ndicho chinhu muropa zviri akaipa aida kuchigadzira
Asi kunzwa maari, iye zvechokwadi avadzingira anotanga kunetseka
Ko ichi zvakakodzera? 'Chikonzero mudzimai wake akati gotta sarudza
iye kufanana, "Zvinoita yake kana ini mhuri yako iwe Kumbonetswa kusunungura"
Zvino Jay akamuka neapo, anoda mhere
Nokuti rudo kuti mukadzi akanaka pamusoro chidzitiro
iye kufanana

haka

ndima 3:
dude My Jay ari pamuchinjikwa migwagwa
Akanzwa akanga nomufaro uye mufaro asi akarasikirwa avo
Anofunga akaita mweya yakarasika ichiyerera isiri mugwagwa
"Sei ndasvika pano?"
Ari panguva yake nguva dzose pasi
Zvino ari kuchema achishevedzera
yakaparadzwa kufanana, "Sei iye kunyange kuwana neni?"
Ipapo vakarangarira kuti Mwari ndiye havambofi nomudumbu.
chivi chedu akaipa uye anoranga kwatiri kuputsa nezvazvo
Zvino Anomurova pakadzika kurwadziwa akaita
Nenzira shungu Ishe wake uyo akarembera pamuchinjikwa dzakasviba
Nenzira kurwadzisa mukadzi wake flirts ake uye rwakatsauka zvikanganiso
Anogona inowanzosvibisa kumativi uye kurasikirwa mhuri yake, saka AKAMBOMIRA
Anotora Laptop wake mufananidzo wake ari colour
Iye hwaparadza aine sando ipapo anotora tsvina kubuda
Anodana mudzimai wake uye iye nokupfidza misodzi
Uye anoti anoda kuti takaita kwemakore
And Mwari anonzwa

mugove

2 mashoko

  1. Tishpindura

    Haritauri “naizvozvo kutamba Dance asi ini vakakanganwa kutaura, nezvimwewo…”? Zvinoita sokuti iwe akadzokorora chinhu kaviri.

  2. Caitlinpindura

    rwiyo urwu akataura kudaro zvakajeka neni. I akatambura Porn kwenguva refu. Ndichiri kuti kuedzwa dzimwe nguva asi Mwari kuti ndiri kuburikidza. I akadonhedza misodzi apo kunzwa rwiyo urwu nokuti kunyange zvazvo ndisina kuroorwa kana chinhu ndichiri kunetseka kunyange kuwana ukama. Ndinokutendai zvikuru nokuda kugoverana rwiyo urwu!
    Mwari vakukomborere,
    Caitlin