trac 13: Rwy'n Gone

pennill 1:
Mae'n rhywbeth ar fy meddwl yn ei wneud gennych chi eiliad?
SWAG bocs sebon, Fi jyst got arno
Rwyf wedi bod mewn cadwyni hyn ac yr wyf i wedi blino ohono
(sŵn car) Yr wyf yn gwybod eich bod yn clywed teiars hyn rhwbio
Sgrechian lawr y ffordd, gotta fynd i ffwrdd
Rwyf blotio fy dianc, Rwy'n credu bod hyn y dydd
'Achos fy mod wedi bod mewn caethiwed wneud ei gelwyddau anonest
Wedi ceisio i ryddhau fy hun, ond nid oedd yn gymwys
Get em uchel, cael em uchel, cael em uchel
Novacane yn fy nghorff, dim Nid wyf yn teimlo'n celwyddau
Maent yn dweud fy mod yn hallt a gallant feirniadu
Ond dw i'n gweddïo am lladd, methu aros am ei farwolaeth
Cyn i chi griddfan, a dweud wrth bobl i mi fynd
Rwy'n siarad bout y collwr Lucifer, eich bod yn gwybod ei fod yn anghywir
Yr wyf yn gwybod nad ydych yn berir i dorri i fyny ar y ffôn
A yw'n anghywir os byddaf yn torri i fyny mewn cân?

Hook:
Clywaf yr hyn yr ydych yn dweud, ond nid wyf yn credu eich bod
'Achos fyddwch chi ond yn gorwedd, ac nid wyf yn rhaid i chi
Ges i Lord newydd, Yr wyf yn gwybod nad wyf yn gweld chi
Ond yr wyf yn gweld yn iawn drwy chi, felly yr wyf yn gotta yn gadael i chi
(ailadrodd 2X)

pennill 2:
Sawl gwaith ydw i'n gotta
Dywedwch y'all fy mod yn gwrthod ei ddilyn
Bod bargen wael, peri bod hen lladd feistr
Ffoniwch fi Harriet Im 'yn ceisio i fynd â chi allan y cae
Rwy'n siarad bout Satan, yn meddwl ei fod yn y dyn
Gan weithredu fel ei fod yn rhedeg pethau, Nid wyf yn hyd yn oed yn chwarae
Ond ddweud wrtho Dydw i ddim yn angen ei gelwyddau i gyd ar mi
Hyd yn oed er fy mod yn gwybod ei fod yn cael ei lygaid i gyd ar mi
Ef yw tad y celwydd
Cafodd plant ddigon nad yw'n syndod
Canlynol ar ôl dad cerdded i'r ydynt tranc
Ni fyddent yn cerdded i ffwrdd o y clogwyn, os byddai'n dadorchuddio eu llygaid, rydym yn gotta cynnydd
Pa mor hir mae'n ei bod yn, ydych chi'n meddwl eich bod wir yn gryf?
Gan weithredu fel chi yn y parth, ef bod yn gorwedd ar hyd
Mae arnom angen champ i guro ef allan gyda ergyd
Gwnaeth ei flynyddoedd lawer yn ôl, felly

Hook (2X)

CYFRANNAU

1 sylwadau