njanji 14: Sweet Victory

haka: (Dmitri)
Ndinonzwa minzwa apo korona yangu yakanga
Ndichange simba asi ndiri mupenyu
Kubva muguruva kusvikira mambakwedza into
Ndichaenda kupona chikonzero ndakawana
Sweet Victory
Hapana anogona kutora kubva kwandiri
Sweet kukunda
Chikonzero Ndine, chinonhuhwira kukunda into

ndima 1:
Munoona ini achikamhina , Ndinoziva munoona ini achikamhina
Haukwanise kukuudza pamusoro maCD izvi, asi BRO ndiri ibvi zvakadzama mairi
Ndiri wading muutera hwangu, Iye akandiita muyanzvi
Ndingada nhema kuburikidza mazino angu kutaura handina yokuchiramba
Seni kunyora mitsetse iyi Ndiri pedyo misodzi
muviri wangu asina kushanda zvakanaka kwemakore manomwe
Saka vakandishaiwa ne kuti "rambai chirebvu rwenyu edza kunyemwerera"
Bruh ndine maviri nezvitanhatu, Ndinofanira nani kuburikidza maira
Chengeta zvose anecdotes enyu uye akanaka prices
Ndichaenda zvakaitika clichés nokuti tariro yechokwadi, iye zvakare dope

haka

Post Hook:
Tositi kuna Mambo, tinoonga kuti pasirin'i
Achinzwa zvakanaka isu kweYangon 'kuti kusvikira kumugumo
Sweet kukunda
You ndinzwei, holla kana uchinzwa ini
Isu tichiri achimhanya kunyange zvazvo isu achikamhina
Sweet kukunda
Chikonzero isu kuhwina, hongu munoziva isu kuhwina
Kunyange zvazvo isu winded tichiri mairi
Sweet kukunda
Chikonzero isu kuhwina, hongu munoziva isu kuhwina, ikozvino tiri kurarama
Sweet kukunda

ndima 2:
Vanondiona pachikuva, Vakafanana "kuti mukomana murume"
Akadonhera kutamba pamusoro pavo nziyo, Ivo vachiwombera mavari anopomerwa
Vanoda, "Ini Bet uine zvakawanda kwavari muzvikochikari mu rabha zvisungo"
Saka kana ndikati ayo ari mashoma makore zvakaoma vanofunga ndiri kuridza
Asi hauzivi hwangu mukomana, hauzivi hwangu mukomana
Hauzive chii dzayo wakafanana pamusoro mudzimai wangu
Handizivi yangu kurwisa mukomana
Ari kwavari pemigero yakadzikama kuedza kurwisa vavengi vangu
Zvino zvandakange ndisingagoni kurwisa pasisina Akandibudisira pasi pasi
Akandibudisira pasi, Ndinoziva hamugoni kuti mutoro

haka
Post Hook

ndima 3:
Vanoda "Ndinonzwa iwe kutaura Unobata asi ndinoona kurasikirwa kwako"
"Iwe vachipemberera korona asi ndinoona michinjikwa yenyu"
Ndiko gangaidzo kuti hadzikwani kwenyu fara bhokisi
Unogona kunzwisisa 'kusvikira kufamba peya iyi masokisi
Akunda harisi chimwe Ndiko kuhwinha Inning rechinomwe
Trophies havaendi kune ndivo vakanotora mavambo akanaka
Kana ndikati I win handina kureva nhasi Ndiri
Ndinoreva kuti zuva apo pfumbu matenga anowa panze ipapo
Ndiri kuhwinha nokuti ini kutonga naye

mwe: (Leah)
The korona yemhinzwa ndizvo uri Mambo
A nguo tsvuku haagoni nejasi rako noumambo
Hongu ivo akaroverera maoko ako, iwe akaroverera kwedu rufu
Kubva muchinjikwa iwe akatonga
umambo Your anoziva haatongogumi
Oh Jesu, imi akahwina zvose
Oh Jesu, vakakunda (x2)
Oh Jesu

mugove

9 mashoko

 1. Cameronpindura

  Wow. Websites saka vazhinji ndazviwanira mashoko enziyo iyi rwiyo zvakaipa. Haha, asi nemhaka nokuisa chairo ndivo! Nguva dzose aida rwiyo urwu uye chaizvoizvo Ndinoonga mwoyo iwe wakadyara. Izvi chaizvo vakandikurudzira panguva muupenyu hwangu uye ikozvino ndinoziva anogona kutarisira kukunda muna Jesu, zvisinei utera hwangu nokutamburira. Thanks zvakare, rwendo!

 2. Salvador Gardunopindura

  Ndinogona here kunzwisisa rwiyo urwu kusanganisira shure nyaya, sei iwe akanyora rwiyo urwu apo gawvi aiedza kuti iwe zororo, Ini vave kutorwisana kuneta kubva ndakanga 19 yrs old.I vave vachirwa hope kufema nezvinhu pamuganhu narcoleptic zviratidzo. ndiri 29 ikozvino, uye zvose ndava vakarwa kuburikidza rwiyo urwu yava rumbo yangu tizivise kutenda. Ndinotenda Mwari kuti kushandisa iwe wako mumhanzi. Mwari Muropafadzwe hama. Ndinonyengetera anoramba achingobuda ropa kwamuri rwendo yako.

 3. Gloripindura

  Ndinofarira rudo rwiyo urwu. Ndanga vachirwa cheitsvo kwemakore vaviri makore uye vachangobva akava kupfeka nokuisazve mazita. rwiyo urwu anofuridzira ini kuchengeta kurwa. Zvingasava kunge chinangwa kana zvinoreva rwiyo yako, ini asi zvakavabatsira chaizvo. kuvonga zvikuru!

 4. Jaretpindura

  Uyu rwiyo chinoshamisa. Right sezvo Rise obuda, mudzimai wangu akauya ari chirwere MS. The rwiyo achiri chinovhunga isu sezvo iye mupenyu mashoko ako. Zvirokwazvo chikomborero, uye tinogona kuteerera kuti rwiyo pamusoro uye pamusoro sezvo tikayeuka tine Sweet Victory muna Ishe wedu. Ndatenda, rwendo, kuparidza chokwadi nenzira yose Ane nemi. Haungazombofi kunzwisisa chii rwenziyo dzenyu kunge zvaireva kuti dzakawanda, kusanganisira isu, mumakore kusvikira zuva rinobwinya kana Achakuratidzai. Enderera, hanzvadzi konama!

 5. Mikepindura

  Akateerera rwiyo urwu nguva zhinji,Mwari Muropafadzwe rwendo, uye ndinokutendai nokuisa ichi Lyrics…chete kuduku mhinduro, pamusoro chirauro chikamu,…Kubva muguruva kusvikira mambakwedza…Ndinofunga tinofanira beFrom mambakwedza kusvikira mambakwedza. Rudyi?:)