njanji 2: Lights On

Intro / yokuenzanisira
o o, chiedza
Hatizivi patakagara kuenda (dzokorora)

ndima 1:
Tarisa zviri zvose rima, zvose dema zvose
Kufanana miriyoni murume kutevedzana, asi ndiri kutaura Kumbonetswa zvose
Dark mwoyo, mweya rima
Dark pfungwa kunyora rima Rwako
Ndinogona kuwana chiedza shoma kunyange?
Ndechokuti chinhu ndinogona murwire?
Hey isu saka mapofu hatizivi
On kuti mugwagwa tiende
Enda akurumidze mberi, kubhururuka asi isu pasi
Asi isu hatizivi chete zvaanenge apinda chitoro, haachipo anowira pamusoro okie doke
Kwete, anogona kutipa pamberi zvinhu isu kumboona pamberi
'Kusvikira chiedza kusvika ichipenya, hatizivi patakagara kuenda
Asi hazvisi hapana Google Map upenyu, uye akaita maraiti edu akadamburwa
umboo: isu kuvheneka, vakapfuura vamwe pfuma ndiyo yendarama
Nokuti vamwe nickel uye mhangura, kuedza kuwana nokubwinya zviri aba
Uye vachikohwa chii isu vachidyara
Hey tose takawana zviroto, ichi ndezvangu
Ndiri ndichinyengetera kuti ndichava pafiripi kuti chinja vochenesa, vana vari mapofu
Tinoziva here kuiona, Ishe tinoziva imi kuiona
Chete unogona kutora isu yepamusorosoro, imi mutyairi
Lights ndapota

haka
Hatizivi patakagara kuenda
Isu saka kure nomusha wedu
Hatizivi patakagara kuenda
Blackout, hapana simba pamusoro
Hatizivi patakagara kuenda
homies My aenda, vanofanira kuti avaratidze saka uvatendeutse ichivhenekera pamusoro
Hatizivi patakagara kuenda
Isu saka kure nomusha wedu
Hatizivi patakagara kuenda
Blackout, hapana simba pamusoro
Hatizivi patakagara kuenda
Kusvikira isu tiende kupi mvura mhenyu inoyerera saka uvatendeutse ichivhenekera pamusoro

ndima 2:
Ini akanga achifamba oga pasi ine rima mukoto chido I coulda kuzivikanwa
Ndakanga rakakiyiwa mubhokisi nezvaro ichivharira kuona changu cheushe
Akanga kuronga vamwe pane kuvimba Mwari ndakanga akaendepiko
Asi pfungwa dzangu zvakanzi nomukondombera, apo vakapenyerwa kuti chiedza mumba mangu
Vaenda hope asingazivikanwi, azere pakukurumidza zvigaro shure
Zvino ndinogona kutyaira musoro anotungidza pamusoro, kuti pamawere pamawere Ndinoona kuti
dhituwa, gotta tendeuka, musikana gotta aridzorere pasi
180, hakusi vakakwana iye zvino, asi ndinoshingaira uye ndinowana simba
Dear Ishe, vanhu vedu vakarasika munoona kupfura, kuuraya
Ndiani regai Lucifer sunungurai? Isu tose tiri amunyengera uye chido
Iye haasi kuburikidza muvanzirwe, kukudzwa nevanhu
Isu vachangoramba kuva muguva uye kufamba kuti aurayiwe yedu
murume, Ndinokutendai nokuti vachikweva neni kuti mumba kwasviba
chokwadi Your vabvoorwa mwoyo wangu sezvinoita harpoons, hapana katuni
Chinhu blackout, hapana chiedza chete dema panze
Dondipaiwo nyasha, Ndinoziva unofanira zvakawanda chiedza kuti dzibviswe

haka

mwe:
Ungaenda zviedza pamusoro?
Ungaenda magetsi ari kwandiri?

mugove

2 mashoko

    • Kiannapindura

      Jesu ndiye nzira vakatendeuka. Jesu Kristu akauya pasi pano kuzoponesa vatadzi vakaita semi neni. Akararama upenyu hwakakwana uye akafa rufu vatadzi. Rudo rwaJesu kuti anotipa kukwanisa atendeuke. Edza Jesu! Ndinokuudzai chokwadi kuti iwe haangaodzwi mwoyo.