njanji 5: Hauzive

Intro / yokuenzanisira:
Vamwe mazuva ndinonzwa saka pedyo
Zvino mamwe mazuva zvinoita kudaro kure
Zvirokwazvo unyoro nenyasha zvichanditevera kutevera
Uye haana kudzoka isina, o
Hareruya ari soro rumbidzo
Ndichaipa kwamuri nomufaro mazuva angu ose
Ini chete tariro kuti zvose hwangu upenyu rinopa kuti ndinoreva shoko ose, Ooh
Kunyange zvakaipa neni
Jesu, Oh Jesu, My Jesu, ndosaka Ndinokudai

ndima 1:
Mukomana Ndinonzwa sokuti ndiri Revhiatani
Kumhanya kuti sarudzo yangu yakasimba, Obama Biden (zvitore?)
Everyday ndiri homiciding
Kuuraya kuti akaipa mukati mangu, dzimwe nguva zviri traumatizing (hazvisiri?)
Asi BRO kuti hazvishamisi
Kuti ndinofara kana ini kuomerera shoko rake
Ndiri chivimbiso arikuritasva
Ndinovimbisa ndakarohwa dai izvozvo kana Handisi rinogara
Ndanga akafumurwa, asi ndiri maari
fanano: Ndiri yokuvanda
Sokuti ndine buri chete
Ivo achikanda mumvuri, asi ndiri achinyemwerera chikonzero ndinoziva Mwanakomana
Sokuti ndiri kurota chete yakazaruka maziso, pfungwa dzangu akayangarara
Revhiatani kubudikidza denga rinobuda, gore 9 ndicho Ocean wangu
Kushambira kuti ozone rukoko rukoko
Hey Ndiri soaking
Asi iye dzakavhenekera kuti moto pasi angu shure Ndiri kusvuta
Havagoni kukanganisa kwaari, iye kupfuura isu iwe upenzi mukomana
Tarirai ini ingotaurai zvose kutaura murume ndiri kunzwa mufaro

haka:
Nzira une kundimedza saka yakakwirira handioni ini achiburuka
Dai waiziva chii ndakaenda kuburikidza, asi ndiri achakamira ikozvino
Uye munoziva handina hanya pasina ruvengo
makore aya vari chiso changu
Ndinowana yepamusorosoro, yepamusorosoro, yepamusorosoro

Hamuzivi zvaakaita kwandiri
Hauzive (5X)
Revhiatani yakakwirira uye ndiri kunzwa wakasununguka
Hauzive (5X)
Hamuzivi zvaakaita kwandiri
Hauzive (5X)
Revhiatani yakakwirira uye ndiri kunzwa wakasununguka
Hauzive (5X)

ndima 2:
Vakapindira ini achifunga Cleveland apo vakati kuti Lebron shure
I Wanna uzvirasire vaipemberera vane semastreamer uye nezvose, Ndiri kunzwa zvakanaka
Uye kana ukaverenga kuti King James
Unogona kutaura I ivo zvakanaka, Ichikangamwa Kumbonetswa mvura
Kanganwa pamusoro dutu makore pamusoro musoro wangu
Bruh handigoni kunzwa pasi, hapana zvimiso makumbo angu
Ndiri kukukurwa kure nhasi pasina hapana mubhedha
Tsoka akarembera sezvinoita vamwe dreads, asi regai vanomonyanisa zvandakataura
Kana ini ndikati ndiri ikayangarara sezvo nokusingaperi
Handisi kureva kuti Denver maira mukuru ruzha, Ndinogona kuita nani
Handina mhuka panze mavari ruzha usiku makirabhu, Ndine nokusingaperi
With Wokumusorosoro I depends jackpots pasina hapana mhikuriso
Regai kuva pachena, Mwari chete ndinotya
Anogara pakakwirira uye tsvene uye BRO Akamuka ini pano
mweya wangu vakapindira yatenga uye chivi changu pavakabhabhatidzwa ndokupfura kure
Hakuzovi hapana anodzoka, kugadzirira ubvise

haka

mugove

2 mashoko

  1. Jimmypindura

    Just achishamisika – anoita chikamu pamusoro “Obama Biden” zvinoreva kuti iwe akavhotera uye / kana kutsigira Obama kuti utungamiriri? SomuKristu, Ndinoda kutsigira mutungamiri ane African-American – asi hazvisi pachena kuti Obama inotsigira zvimwe vasingadi zvinhu? I kufungidzira uri kubatikana chaizvo, asi ngaavongwe pachine nokuda kwenyu hanya.