אנחנו נלחמים

אנחנו נלחמים כדי להוכיח עד כמה צדיקים אנחנו, שוכח כי הצדיקים אינם מי ישו הגיעו. מאט 9:13