ние се бориме

Ние се бориме за да докаже колку праведен сме, заборавајќи дека праведниците кои не се дојде Исус за. Мет 9:13