tatou te tau

Tatou tau e faamaonia le amiotonu tatou, galo ai e le o le amiotonu afio mai Iesu mo. Matt 9:13