Vi slåss

Vi kämpar för att bevisa hur rättfärdiga vi är, glömmer att de rättfärdiga inte vem Jesus kom för. matt 9:13