We Fight

Silwa ukufakazela ukuthi ulungile esiyikho, ukukhohlwa ukuthi abalungile kungukuthi uJesu wezela. Matt 9:13