کتاب من در مورد آنچه که?

این کتاب بیرون می آید اکتبر 1, اما شما می توانید فصل نمونه در دانلود TheGoodLifeTheBook.com, و شما می توانید این کتاب قبل از سفارش اینجا.

سهام

2 نظرات

 1. BrendanMicikپاسخ

  سفر: I love your music and your teachings from our Lord Jesus. I want to ask why you chose to put a Phoenix on the album cover?

  I read that its symbol has occult ties?

  having an answer would bring some relief.

  متشکرم,
  Brendan J. Micik