Tsopano Kuwerenga: Ndine ndani ine? Part 1: Kukongola Koma Kuswa

Kutsegula
svg
Tsegulani

Ndine ndani ine? Part 1: Kukongola Koma Kuswa

March 4, 201436 min werengani

kanemayu ndi ku msonkhano Ophunzira Tsopano Batesville, MS. Ndikhululukireni kanema ndi Audio khalidwe

mlungu uno ife tikuyankhula kutidziwa. Ndicho chimene atsogoleri anu anandifunsa kulankhula za, koma chimene iwo sanadziwe ndiye kuti uyu anali kale chinachake omwe akhala pa mtima wanga ndipo ine munaganizapo. I tayankhula za izo ndi gulu la achinyamata ku mpingo wanga D.C. pang'ono ndithu.

Nanga n'chifukwa chiyani Pawokha pa mtima wanga? N'chifukwa chiyani ine ndikuganiza kuti izo ndi kofunika kudziwa yemwe inu muli? Chifukwa ngati inu simukudziwa yemwe inu muli, inu simukudziwa momwe inu mukuyenera kukhala.

Ganizilani The Bourne Umunthu. munthu uyu n'kudzuka m'boti ndipo sadziwa yemwe ali. Iye wapeza yankho ndipo amapita ku Switzerland. Iye afika nkhondo ndi amazindikira iye ophunzitsidwa nkhondowo. Kodi si kuti ndi wamisala ngati inu mosintha tinapeza inu anali ndi luso chinsinsi Ninja? Nkhani zina filimu iye pa ulendo kupeza yemwe ali. Iye angathe zinthu iye sanadziwe za. Koma ngati sakudziwa izo, sadzakhala ndi moyo monga iye ali.

Ine musaganize aliyense mu chipinda chino ali ndi luso chinsinsi Ninja, koma ndi zofunika kwa ife kuganiza kutidziwa.

Kodi timazindikira dzina lathu lili kwambiri kuchita ndi mmene timachita m'moyo wathu. Ndikutanthauza, Kodi mukudziwa inu muli ngati munthu wokhalapo? Zimatanthauza chiyani? Kodi mukudziwa chifukwa chake inu muli pano, Kodi kukumbukira wanu ndi, kodi ndinu amatha, chimene iwe uyenera kuchita? N'chifukwa chiyani inu ngakhale kulibe? Ndinu ndani? Ngati tilibe kuyankha mafunso awa tikhoza kuwononga moyo wathu, moyo wina.

Ndi chamanyazi pamene mpikisanowo ovomereza ndikuyipha anavulala kapena kupuma, ndiyeno iwo anataya kwa moyo wawo wonse. Chifukwa nthawi yonseyi iwo ankaganiza chodziwika anali kukhala wothamanga. Ndi momwe ena ankawachitira, ndi chimene analandira. Choncho ngati kuti ndi iwo amene, ndicho chimene iwo ndidzatsanulira miyoyo yawo. Ndipo tsopano izo zapita alibe moyo.

Ndipo pali madona aang'ono amene amapita ku ubale ubale, amene akutanganidwa ndi maonekedwe awo. Chifukwa iwo amaganiza chodziwika mwawonkhetsedwa kukhala msungwana wokongola kuti anyamata ngati. Ndipo pamene kutchuka chimazirara, iwo wosweka. Ndiko kumene iwo cholinga chawo. Ngati inu anasokoneza za inu muli, inu pankhani zimene muyenera kuchita ndi moyo wanu ndi ukhoza Zotsatira zoopsa.

Kodi munganene ngati ine ndinamufunsa inu ndinu amene? Student kapena wothamanga kapena rapper kapena m'busa? No, amene ali ndi zinthu zomwe. Ndinu ndani?

Sitingathe tiyeni dziko chimatanthauza ife. Sitingathe tiyeni anzathu chimatanthauza ife. Sitingathe makolo athu amaonetsera ife. Tiyenera kukhala Mulungu chimatanthauza ife chifukwa Iye ulamuliro pa nkhaniyi. Ngati sitidziwa chomwe tili, Sitingakhale moyo moyo mmene tinapangidwira moyo.

Ine akanatha analankhula za zinthu miliyoni Lemba limanena za ife, koma ine anandiuza kuti muchigawane patatu. Woyamba umene ife kulankhula za mu gawo lino kuti ife bwino anapangidwa, koma wosweka. Ndicho mfundo yaikulu ya gawoli: tonsefe bwino anapangidwa, koma wosweka.

Ndipo ine ndikufuna kuti Salimo 139 choyamba. Phinduza ngati muli ndi Mabaibulo anu. Pamene inu kutembenukira Ine ndikupatsani inu maziko mwachidule.

Masalimo lonse za momwe Mulungu amadziwa zonse ndipo kulikonse pa nthawi yomweyo. Iye amadziwa pamene Davide anakhala pansi pamene likutuluka. Iye amadziwa chimene iye ati anene pamaso akunenera. Ndipo iye ali paliponse nthawi yomweyo. Iye ali kumwamba, Iye ali padziko lapansi, Iye ali paliponse. Ndipo Davide anatamanda Mulungu kuti.

Ndiyeno kuyambira ndime 14 iye akutamanda Mulungu Mlengi. Ndipo akutithandiza mu ndife amene.

Ndikuyamikani cifukwa kuti cipangidwe changa nchoopsa ndi chodabwitsa; Ntchito zanu ndi zodabwitsa, Ndikudziwa kuti bwino. chimango wanga silinabisikira Inu popangidwa ine m'ngaka. Pamene ine ndinali nsalu pamodzi mu kuya kwa dziko lapansi, Inuyo munaona thupi langa unformed. masiku onse anamuika kwa ine zinalembedwa m'buku lanu pamaso mmodzi wa iwo anabwera kukhala. (Salmo 139:14-16, NIV)

Mulungu anatipanga. Ndicho poyambira chizindikiro chathu, ndipo ife tiyenera kukhala mu kuunika kwa zoona kuti.

Tinalengedwa ndi Mulungu

Tsopano ine poganiza anthu ambiri pano usikuuno kumvetsa kuti Mulungu ndi Mlengi wathu. Ifeyo analenga tokha. Mosiyana ndi zimene ambiri amanena, ife sitiri pano mwangozi kapena mwayi. Izo ndi N'zokayikitsa ndi osaneneka. Tinali mwadala analengedwa ndi Mulungu. Ndipo izo si chinthu zonyozeka. Kusiyana ndi miyoyo yathu amayambanso mayina athu.

Koma ine ndikufuna inu kuti tayerekezani kuti Mulungu sanatilenge. Inu muli pano ndi mwayi mwachisawawa. Palibe cholinga dala chifukwa chakupezeka kwanu. Tsopano yesani kuyankha funso, chimene inu mwadzera pano? miyoyo yathu kutaya tanthauzo ndi kufunika pamene iwo akhala ngozi mwachisawawa. Zikutanthauza banja si kwenikweni zikutanthauza chirichonse, makhalidwe athu ndi yosamveka, Ndili mwakhama ndi cholinga. Ndi njira wokongola ogwetsa kuona dziko. ndipo mwamwayi, ndi yabodza. Mlengi wathu wasonyeza Yekha kwa ife mwa mawu Ake.

Kumene inu munachokera limanena kwambiri za inu muli. Choncho ngati ine kupeza chipangizo zachilendo ndipo ine sindingakhoze kulingalira zoti achite ndi izo, amene ali woyenera kwambiri kupempha? Munthu amene anapanga. Iwo akhoza kundiuza ine chimene icho chiri ndi chimene izo ziri. Tikufuna kumva kuchokera kwa Mlengi wathu, amene anatipanga.

mu vesi 14, David akuti ndi "mantha ndi chodabwitsa." Kodi zimenezi zikutanthauza?

Kodi kumatanthauza mantha anapanga? Zikutanthauza Mulungu sanali basi kutaya ife palimodzi. Zinali zofunika kwa iye. Iye anatilenga ndi ulemu waukulu ndi mantha. Iwo sanali kochitika mwachisawawa kapena mwachisawawa. maso anu buluu ndi cholinga, kapena khungu lanu bulauni, kapena miyendo yaitali. Zonse izo zinali pa cholinga.

Ndikukumbukira kukhala mu luso kalasi ku sukulu ya pulayimale, ndi chirichonse ndinapanga Chinali choopsya, koma pa cholinga. Pali mbale imeneyi mayi anga adakali pa alumali m'nyumba zathu. Ndi chinthu imakhala yonyansitsa inu munayamba. Si kuti sindinali kuchita bwino. Ndi chifukwa ine sankasamala mokwanira za izo kwenikweni kupereka nthawi kwa izo. Ine ndimangofuna kuti tifulumire ndi kutsirizitsa kotero ine mungakambirane ndi anzanga. Mulungu sanali mosintha kutaya ife palimodzi. Iye anachita izo mosamala. Mosamala zachinyengo inu. Kuganiza za ziboliboli aluso, mosamala chiseling mpaka mwaluso wake ndi kukongola.

Ndipo Davide anati iye anali "chodabwitsa." Kumatanthauza iye anachita ntchito zazikulu. Ife ndife zolengedwa zodabwitsa. Anthu ali zosaneneka.

Iye akupitiriza kunena, “Ntchito zanu ndi zodabwitsa, Ine ndikudziwa kuti bwino.” Iye anatamanda Mulungu chifukwa cha ntchito zake zodabwitsa. Mulungu ndi Mlengi chodabwitsa. Iye wachita zinthu zodabwitsa. Ndipo ife tiri mwa ntchito zodabwitsa za Mulungu. Pamenepo, ife tiri zodabwitsa kwambiri wa iwo onse.

Ine ndikudabwa ngati inu wandichitira Mulungu ulemerero woyenera kwa zodabwitsa zake? Anthu ali zosaneneka. Madokotala akadali akufunitsitsa kumvetsa dongosolo zovuta kuti thupi la munthu. Zaka zingapo zapitazo ine ndinali ndi kuichotsa mu mapapo anga ndi sakanakhoza kupuma. Nditaya m'chipatala, ndi madokotala samayenera kuchita chilichonse chifukwa thupi langa linali kale kusamalira izo. A masiku angapo ndinali zabwino. Ndife chidwi. Ife aphwanya, koma chodabwitsa.

Kumene, anthu Akumuuza zinthu nyama angachite kuti ife sitingakhoze, monga nyama zimene chisankho chothamanga kapena mphamvu zambiri. Kodi tikudziwa bwanji kuti ife tiri gawo kwambiri pa chilengedwe?

Ife ake omwe adawalenga! No nyama, kapena chomera, kapena munda, kapena dziko analengedwa m'chifanizo cha Mulungu. Anatipanga kukhala monga Iye! Mulungu analenga zonse moonetsera ulemerero Wake, ndipo ife tiri gawo la chilengedwe maika kusonyeza izo momveka, chifukwa ndife gawo limene ngati iye.

Tsopano taganizani za izo. Ndicho cholinga chanu chachikulu pa moyo: kuti moonetsera Mulungu. Ndinawerenga mabuku wina kuti poyerekeza kuti zifaniziro. Ife tiri ngati mafano a Mulungu mu chilengedwe. Ife sitiri Mulungu, koma ife tiri monga Iye. Tikuimira iye ndi ife, kuti awonetse wamng'ono chithunzi cha iye. Ndimakonda kuti fano.

Ndiye? chikhalidwe chathu nthawi zonse kukuphunzitsani kukhala wosakhutira. Muyenera izi. Inu simuli wokongola mokwanira, buff mokwanira, othina mokwanira, wokongola mokwanira, nzeru zokwanira, kapena othamanga mokwanira. Chabwino inu simuli wangwiro, koma inu mantha ndi chodabwitsa.

Ine ndikufuna inu kupeza chimwemwe kuti. The anyamata kapena atsikana amaganiza ndiwe wokongola, koma inu mukudziwa chimene inu mantha ndi chodabwitsa. Simungathe ophunzira, koma inu mantha ndi chodabwitsa. nthabwala zanu zingakhale corny, koma inu mantha ndi chodabwitsa. Ndinu wodabwitsa, chodabwitsa, chilengedwe zosaneneka za Mulungu Wamphamvuyonse. Ndipo palibe angakuletseni kutali!

Ena a ife timaganiza wamng'ono kwambiri tokha. Timaganiza kuti sali kanthu. Kuti ndi bodza. Inu mantha ndi chodabwitsa. Musalole aliyense kukuuzani inu mwinamwake. Kodi Mulungu amaona chofunika kwambiri kuposa zomwe inu kapena anthu ena angaganize.

Ena a ife timaganiza kwambiri tokha. Ganizilani Kanye West. Iye afika mavuto, koma chinthu iye akuti zinthu zomwe aliyense kale amaganiza. Iye ali ndi nyimbo amatchedwa "Ine Ndine Mulungu." Choncho anthu ambiri amaganiza izi apamwamba. Koma ndiwe cholengedwa. Mulungu yekha ndiye Mlengi.

Ichinso akukhudza bwanji tikuona ena. Palibe zachabe. Palibe zonyozeka. Munthu aliyense mantha ndi chodabwitsa. Pamene inu kudali munthu ameneyo pokhala pa msewu, kumbukirani iye si wopandapake. Palibe chinthu chotero monga wopandapake.

Ife amadziwika ndi Mulungu

Kodi aliyense muno babysit? Ndili ndi mwana wamng'ono, ndipo mkazi wanga ndi ine ndikufuna kupita pa chibwenzi tiyenera amakonza ngati zaka zitatu pasadakhale kotero ife tikhoza wantchito. Koma timayesetsa anthu kusamalira mwana wathu pamene ife tikhala titapita. Olera maso awo pa zinthu zimene zili m'manja mwawo. Chabwino zonse za chilengedwe ndi mu chisamaliro cha Mulungu. Ndipo Iye amasunga maso ake pa izo zonse, kuphatikizapo inuyo.

Mulungu sanali basi analenga zonse ndiyeno izo kuti zipite. Mulungu akudziŵa bwino chirichonse chimene chikuchitika.

“chimango wanga silinabisikira Inu popangidwa ine m'ngaka. Pamene ine ndinali nsalu pamodzi mu kuya kwa dziko lapansi, Inuyo munaona thupi langa unformed.” (Salmo 139:15-16)

Iye akunena kuti ngakhale pamene anali m'mimba Mulungu anamuona. Kumene pamene iye ali m'mimba kuti palibe wina akhoza kumuona. Iwo sakudziwa zambiri zokhudza iye yet. Koma Mulungu awona, ngakhale pamene anali kukula kwa chiponde ndi. Mulungu asamalira iye, cholimbikitsa iye, kuluka pamodzi.

Mkazi wanga ndi ine tinapeza ali ndi mimba, tinapita kwa dokotala Lolemba likudzali. Ndipo ife kale kumva kugunda kwa mtima. Iye kanali kakang'ono, koma Mulungu ankamukonda iye ndi chimamupatsa. Mulungu anaona pang'ono unformed thupi lake. Palibe amene amalephera kuona Mulungu.

Ngati Mulungu Anaiŵala inu, inu mukanadziwa. Iye amasunga mitima yathu kumenya ndi mapapo kupuma.

Ifeyo osaoneka. Mulungu amationera ndipo amafunitsitsa moyo wathu. Izi ziyenera kukhala imatilimbikitsa. Palibe chimene tingachite kudutsa kuti Mulungu amadziwa. Palibe vuto kapena kupweteka. Mulungu amasamala za zinthu zimene kukupweteka. Mulibe nkhondo tanthauzo-muli kale kwambiri.

Kodi ngati woyimba mumaikonda dzina lako pa TV, kodi izo sizikanakhala zodabwitsa? Ngakhale inu konse chanza awo, kungakhale kokwanira kuti iwo ankadziwa yemwe iwe. Mmene zodabwitsa kwambiri kuti Mulungu amadziwa kuti ndife ndani. Sayenera kuti zokwanira?

“masiku onse anamuika kwa ine zinalembedwa m'buku mwanu pamaso mmodzi wa iwo anakhala.” (Salmo 139:16)

Bambo anga ankakonda kunena zinthu za mitundu yonse kuti ine kuti pagalimoto ine openga. Chinthu chimodzi, anali kutembenukira mawu alionse ndinapanga mu mtundu wina wa vuto. Koma chinthu china akuti ndi, “Boy, Ine ndikudziwa inu kuposa inu mukudziwa nokha.” Izo kuti ndikhale misala choncho. Koma ndiye tsiku lina ndinazindikira kuti anali weniweni. chifukwa? Chifukwa mwana wanga wamng'ono ubongo akanakhoza kumvetsa zinthu. Koma bambo anga anadziwa.

Mulungu amadziwa zinthu za ife kuti ngakhale sitikudziwa chifukwa ife sitiri Iye. ubongo wathu wamng'ono anthu sangathe kumvetsa zonse.

Iye anati Mulungu anadziwa zonse Iye adzachita asanafike iye abadwe. Mulungu ambaona pyonsene ndipo Iye amadziwa chirichonse. Iye amadziwa tsitsi ambiri pa mutu wanu. Iye akudziwa zomwe iwe ukuganiza pompano. Iye amadziwa chimene inu muti muchite usikuuno ndi mawa. Ndi Mulungu yekha amadziwa kwambiri anthu onse biliyoni asanu padziko lapansi.

Ichi ndi chifukwa chake tiyenera kuyang'ana kwa Baibulo kuuza ife tili. Chifukwa Mulungu ndi amene anatilenga ndi angatiuze. Amatidziŵa bwino kuposa ife eni

Izi ndi zotamandika! Iye sali ngati ife. Mulungu anaona chinachake kuchokera. Iye konse. Iye sanayambe anadabwa. Iye sankasowa kuti aone chirichonse. Iye sanayambe anasankha pamaso kupeza mfundo zonse. Iye amadziwa chilichonse!

Si inuyo mukufuna kumnyindira?

Ziyenera. Koma ine kale, enafe kuganiza kuti ndife ofunika kwambiri. Ndipo ndicho makamaka chifukwa ife kuiwala mbali yachitatu. Timaiwala kuti ife nayenso waswa.

Ife aphwanya

Ife osati chodabwitsa; ife nayenso waswa. Baibulo limati tinalengedwa ndi Mulungu mu chifanizo Chake. Tinali opanda cholakwa ndi mwangwiro olumikizidwa kwa Mulungu. Koma pamene uchimo unalowa m'dziko lapansi, zimatikhudza motani tonsefe. Ndipo pamene tinali lonse, tsopano ife wosweka. kugwa wathu uli ngati wokongola chosema galasi kuti waponya. Ndi zidutswa. Tsopano pali matenda, imfa, ndipo choyipitsitsa cha tchimo lonse.

Ine ndangokhala izi iPhone nawo posachedwapa. Iwo amagwira ntchito bwino. Koma ndisanayambe latsopano iPhone anga anali oopsa. Ine ndinagwetsa nthawi zonse, kotero yotchinga anali losweka. Zinali wosakwiya. Izo nthawizonse inagwera pa ine. Sindinafune kuti ndalama pa wina watsopano koma kuti. Uliwonse tsopano ndiyeno ine kugwira ndekha kudandaula Kodi chidali bwanji foni yanga inali. Koma ndiye ine ndikukumbukira ku mmene telefoni zam'manja zinkakhala. Woyamba foni ine ndiri anali mmodzi mwa anthu oyamba ndi zowonetsera mtundu. Ine ndinaganiza zinali zodabwitsa.

Koma wanga losokonezeka iPhone anali nthawi miliyoni kuposa foni kuti choyamba, ine ndiri. Ine ndikuzindikira mwina losokonezeka, koma chidwi. Kungakhale wodekha ndi losweka, koma iwe kuwona chithunzi cha amazingness yake. I angathe kutenga zithunzi wabwino pa izo. Ndimakumbukirabe mukhoza kufika pa Intaneti izo. Ndimakumbukirabe mukhoza kukopera zinthu pa izo. Ndili ndi mapulogalamu ndi masewera pa izo. Apulo anachita ntchito zodabwitsa pa foni kuti. foni kuti zinali zabwino, koma wosweka.

Mofananamo, Mulungu anachita ntchito zodabwitsa ife, koma ife aphwanya. Ngati inu muyang'ana pa ife, iwe ukhoza kuuza ndife zolengedwa zodabwitsa, koma ulinso bwino kuti ife wosweka. Ife n'zosakhalitsa. Timadwala ndi kufa. Ife kupweteka mapazi athu. Sitikudziwa zonse kumbukirani zinthu mayesero. Ife atagundidwa ndi ena. Ndipo ife kuchimwira Mulungu.

Kodi inu munayamba mwaganiza za mfundo imeneyi kuti inu wosweka? Ambiri a ife kupita pa moyo wathu poganiza ife tiri bwino. Tifunika kupusitsidwa chifukwa ife sitikukhala ngati zosiyana kuposa wina aliyense otizungulira. Koma choonadi, Tonsefe wosweka. Ine ndikufuna kuyang'ana njira ziwiri zofunika kwambiri ife aphwanya.

choyamba, ife mwakuthupi wosweka. Pamene tili ana tikukhala pansi kuganiza kuti ife tikuchita bwino. Ndipo ife tiri okhoza kuganiza kuti chifukwa sitikuchiona zizindikiro mukusweka wathu. zizindikiro mwina ang'onoang'ono, koma ife kunyalanyaza. Ziri ngati pamene mkazi wanga galimoto yathu Ford Explorer. Iwo anayamba kupanga phokoso, koma iye anangopitirira galimoto izo. Patapita milungu ingapo tinali galimoto kubwerera kwa Chesapeake Bay ndi gudumu pafupifupi anasiyiratu. M'malo kunyalanyaza zizindikiro, tiyenera kudziwa iwo.

munthu mmodzi mu Baibulo amene anapangidwa bwino lomwe dziko lathu lochimwa anali Job. Chirichonse akutengedwa. Pakati pa maliro za vuto lake iye akuganizira mkhalidwe wa anthu onse. Apa pali chimene iye ati:

“Munthu wobadwa mwa mkazi ndi ochepa masiku ndi mavuto ambili. Iye akubwera ngati maluwa ndi kufota; Iye amathawa ngati mthunzi ndipo akupitiriza ayi.” (Job 14:1-2)

Job akunena kuti masiku athu sali wopandamalire. Tilibe ambiri malire a zaka moyo. Ife tonse kufa tsiku lina. Ife mwina kutuluka wokongola ngati duwa, koma ife kufota. Pamene iye analankhula za ife akufota, akutanthauza matupi athu pang'onopang'ono tsekani pa ife. Kukongola kwathu adzafota ndi kulozana. Iwo nthawizonse ntchito komanso iwo akuchitira tsopano. Ndipo kenako tidzafa. Ndipo pamene akuyerekeza kuti mthunzi, iye kulankhulana kuti moyo osakhalitsa. Pankhani mathero.

Ndinawerenga Time magazini lero kakuti: "Kodi Google Kungathetsedi Death?"Nkhaniyi anayankhula za kampani maudindo ndi mmene amakondera kuponyera kwa mwezi. Palibe kuchuluka kwa sayansi zimene vuto la imfa. zichitika. Imfa Zikusonyezanso kuti Google sikungathetse.

Choncho inde, ife Modabwitsa. Ife tiri gawo chodabwitsa kwambiri pa chilengedwe, koma kuyambira kugwa ifenso wosweka.

mukusweka wathu akutikumbutsa kuti ife sitiri Mulungu. Tisaganize kuti matupi athu aang'ono kuti ntchito bwino tsopano kodi ife mpaka muyaya. Ichi ndi chifukwa chake tiyenera ife kudikira mpaka patapita kutumikira Mulungu.

Choncho choyamba ife wosweka ndi thanzi. Koma ifenso wosweka mwauzimu.

"Palibe olungama, palibe, palibe mmodzi; palibe amene amadziwa; palibe amene afunafuna Mulungu. Onse Apatuka; pamodzi akhala opanda pake; palibe amene amachita zabwino, ngakhale mmodzi. M'mero ​​mwawo muli manda otseguka; ntchito malirime awo kunyenga. Njoka wa njoka uli pansi pa milomo yawo. m'kamwa mwawo mwadzaza matemberero ndi kuwawa. mapazi awo amathamangira kukhetsa magazi; m'mayendedwe awo Kusakaza ndi kusautsa, ndi njira ya mtendere sakuidziwa. Palibe kuopa Mulungu pamaso pawo. " (Aroma 3:11-18)

Ndime imeneyi m'buku la Aroma pamene Paulo akuyamba kulankhula za mmene aliyense anachimwira Mulungu. ndipo apa, pano kwenikweni akuuza Ayuda, inde ngakhale inu. Tonsefe.

“Ndithudi palibe wolungama pansi pano amene achita machimo wabwino ndi konse.” (Mlaliki 7:20)

Tsopano chifukwa timaganiza kuti ndife abwino muyezo ife kuyeza ndi: wina ndi mnzake. Choncho kumene kuyerekeza ndi anthu ena Ndine munthu wabwino. I musaphe anthu. Ine sindiri zigaŵenga. Choncho, Ndine munthu wabwino, Chabwino? Osati monga mwa Baibulo. Kwa umunthu,, kuti inu mukhoza kukhala munthu wabwino. Koma chimene tiyenera kudziwa chidwi ndi mmene Mulungu amazionera.

Ndipo Tikamachita, tikhoza osati kutsutsana naye. Ndi onse oona.

Ndipo inu mukuzindikira kuti iye akupanga choncho kuti gawo lirilonse wa ife losokonezeka-kumvetsa, pakhosi, malirime, milomo, m'kamwa, mapazi, maso tonsefe! Ife sitiri anthu abwino ochita zoipa zina. Ndife anthu ochimwa amene uchimo zambiri. Tili mitima odwala.

Ife amanena ife kumvetsa choonadi ichi, koma si kusonyeza momwe ife moyo wathu. Tinganene ife tikudziwa wosweka, koma ife tiri sanafune kuvomereza ife simuli bwino zinthu. Pamene munthu chimakonda ife, yankho lathu loyamba, m'malo kudzipenda, nthawi zonse kudzitetezera. Mwinamwake ife basi amati, kapena mwina ife mlandu m'malo. Tikamvetsetsa ife wosweka, ndiyeno mwinamwake ife ayenera kudzifufuza yoyamba. Ndinu nthenya, kutanthauza kuti angathe kulakwitsa.

Kapena mmene zimenezi, ife amanyoza anthu ena machimo awo. Ngati aliyense wa ife si wosweka ndi akufunikira mpulumutsi yemweyo. Palibe anganene iwo kukuposa, ndipo inu mukhoza kunena ndinu abwino Kuposa iwo. Iwo angachite machimo woipa kuposa inu, koma ndife ochimwa onse osweka kufunika kwa Mpulumutsi wangwiro. oipitsitsa, timadalirana tokha Kumwamba.

Tili ndi mtima ndipo mumtima kumene zonsezi zifuma. Kotero izo ziri pafupi monga mtsuko wa madzi kamakhala poizoni. Aliyense galasi inu kuwathira mu mukhoza poizoni. Choncho amaganiza kuti magalasi osiyana maganizo anu, zochita, zilakolako, ndi zigamulo. Onse a iwo anaipitsa.

Ndife ntchito ku uchimo kuti sitiganizira ndi akutukwana, koma. Tchimo ndi chinthu chimene chimatilepheretsa Mulungu. Tchimo ndi chinthu chimene chingatithandize kuti tikhale ndi moyo wosatha. Tingaganizire anthu osawadziwa kapena zinthu zoipa mdani wathu koipa. Wathu koipa mdani chenicheni chimene chingativulaze kuwonongeka kwambiri ndi uchimo wathu. zinthu zina akhoza kuwononga kwa kanthawi, koma chifukwa cha machimo athu tikhoza kulangidwa kwanthawizonse. Ndi tchimo limene limapatsa mdani wa Mulungu.

Ena a ife timaganiza sitinakumanepo mlandu waukulu. Koma upandu kwambiri kuposa zaka zonse za kumwamba ndi dziko lapansi kuchimwira Mulungu. Iye ali apamwamba kuposa ulamuliro wa wapolisi wina, kapena pulezidenti. Iye ndi Mulungu! Ndipo ngakhale ngati si anapha, chakuti ife ananama akadali mlandu molakwika ndi Mulungu.

Ife tiri ngati galasi wosweka. Ife m'chifaniziro cha Mulungu, koma ngati ife tiyenera. Ndicho chimene ife tinapangidwa kuchita. Koma tiyenera amasonyeza yonyansa molakwika picture. Chikondi akutembenukira kwa chilakolako. A wofuna kupereka akutembenukira kwa dyera. Kudzipereka kwasanduka mafano. Ndi tchimo lonse, ndipo Mulungu amadana.

Ndife Ovutika

Kuti ndi nkhani. Kodi uthenga wabwino?

Timaganiza anthu abwino okha kupita Kumwamba, ndipo ndi zoona m'lingaliro. Koma aliyense ndi wabwino. Choncho tiyenera wina kutipatsa ubwino wawo. Munthu ameneyo ndi Yesu.

Izi zikutanthauza sitingathe kuika chiyembekezo chathu mu miyoyo yathu yauzimu kapena. Iwo wosweka ndipo tiyeni pansi. Ife sitiri zabwino mokwanira. Tiyenera Yesu kutiyika ife pamodzi.

Ngati ife basi mwauzimu wosweka kapena mwathupi wosweka, mwinamwake izo sizikanakhala ngati wamkulu wamaliseche. kuliphunzitsa, ndi zabwino chifukwa tikafa ndife abwino. Kapena mwauzimu, ife sangakumane nawo Mulungu chifukwa ife sichifa. Koma mwina ife pamaso pa Mulungu woyera amadana ndi tchimo.

Kodi mukudziwa inu muli osowa? Chabwino uthenga wabwino ndi kuti angapulumutsidwe. Pali Mpulumutsi amene anatiyenera kwambiri.

"Ndipo palibe chipulumutso mwa wina aliyense, pakuti palibe dzina lina pansi pa thambo lopatsidwa kwa anthu, limene tiyenera kupulumutsidwa nalo. " (Machitidwe 4:12)

Yesu ndiye yekha amene angathe kuthetsa zimenezi wasweka. Iye yekha amene angathe kugwirizanitsa ife ndi Mulungu. Iye ndi chiyembekezo chathu chokha. Cifukwa anafela kuwukira kwathu. Iye anawuka kuchokera mmanda. Ife likupweteka mmwamba ndalama ya. Yesu analipira zonse.

Kutsiliza

Kotero kuti MWACHIDULE: ndinu ndani?

Mulungu amasamala za ife chifukwa anatilenga. Ayang'ana pansi ndi akadali amazindikira ife monga korona wa chilengedwe Chake. Koma akaona kuti ndife zoopsa wosweka. Ife tiri mu tisowa mpulumutsi.

Simuyenera kuganiza kuti ndinu Mkhristu pano lero chifukwa inu ndapita ku mpingo. Ngati ayi anavomereza kuti amathyoka, kuti inu kukhumudwa Mulungu, kuti muyenera Mpulumutsi. Ngati iwe kusiya tchimo. Ngati inu simuli kukhulupirira Khristu, ndiye inu simuli mwana wa Mulungu.

Mu gawo lotsatira, tidzakambirana mmene Mulungu akugwiritsa tikhale m'banja. Tiyeni tipemphere.

Mafunso woti likambirane:

1. Kodi mfundo yakuti Mulungu anatipanga kusintha miyoyo yathu? Kodi kusiyana kodi izo zikupangani sabata ino?
2. Kodi kusintha moyo wanu podziwa kuti Mulungu akuona zonse? Kodi izo zikupanga kusiyana kotani kuti Mulungu akudziwa payekha?
3. Kodi iwe umamva kudziwa inu mudzafa tsiku lina?
4. Kodi mukusweka wathu wauzimu kusonyeza m'moyo wathu?
5. Kodi mfundo yakuti aliyense ndi wabwino zikutanthauza ife basi amawalandira ndi moyo mwanjira imeneyo?
6. Kodi zitanthauzanji kulapa tchimo ndi kukhulupirira pa Yesu?

Mumavota bwanji?

0 Anthu adavotera nkhaniyi. 0 Mavoti apamwamba - 0 Kuvotera pansi.
Tagged Mu:#kukongola, #Kuswa, #Umunthu,
svg

Mukuganiza chiyani?

Onetsani ndemanga / Siyani ndemanga

10 Comments:

 • Michael kuluma

  March 4, 2014 / pa 9:46 madzulo

  Kodi chidutswa zozizwitsa za kuzindikira ndi kuphunzitsa. Wandidalitsa ndi izo

 • Allan

  March 5, 2014 / pa 3:36 madzulo

  Izi zinali good.May Mulungu akudalitseni inu.

 • Glore

  March 6, 2014 / pa 11:23 ndine

  chikondi M'bale. Ine ndakudziwa iwe kuti nyimbo ndi luso mundawo kwambiri. Great ulaliki. Ndikuyang'anira lotsatira.

 • Mfumu Solomo

  March 12, 2014 / pa 6:27 madzulo

  Ine wodalitsidwa, Ndine wodalitsika!
  Kuchedwa kwa chigawo chomaliza.
  Mulungu adalitse, ulendo.

 • MichaelSmith

  March 14, 2014 / pa 12:34 madzulo

  ulendo, zikomo chifukwa chokhala ngati nyimbo olimba kumvetsera, ndipo chifukwa cha ziphunzitso. Iwo akhala kwambiri kumvetsera pa chiphunzitso ndi chilimbikitso, Ine ndikupemphera kuti Mulungu apitirize kudalitsa inu, ndi kuti tsiku lina ine kufika nacho chiphunzitso munthu.

 • Payne

  March 19, 2014 / pa 7:06 ndine

  Izi ndi zopambana! Pamene yotsatira 2 mavidiyo adzamasulidwa?

 • Juan

  March 19, 2014 / pa 10:49 madzulo

  Great uthenga ulendo Galileya chikondi momwe inu aziike izo palimodzi aliyense wokhudza ndi kudziwa kuti ine zokongola zopangidwa Mulungu kulemetsa ndi kudalitsa inu ndi banja

 • Ariel

  March 25, 2014 / pa 7:39 madzulo

  Imeneyi ulaliki wamphamvu. Zinandithandiza anazindikira kuti njira yanga maganizo ndekha kwenikweni zolakwika. Mulungu kwenikweni ntchito inu!

 • komanso Christian

  April 23, 2014 / pa 1:16 ndine

  loonekeratu

 • Leo

  December 11, 2015 / pa 10:43 madzulo

  zabwino kwambiri, preachings ndi achinyamata ayenera!

Siyani yankho

January 24, 2012Wolemba ulendo Lee

Mungakonde
Kutsegula
svg