Γιατί έγραψα ένα βιβλίο

Το βιβλίο απελευθερώνει τον Οκτώβριο 1, αλλά μπορείτε να προ-παραγγείλετε τώρα εδώ.

ΜΕΡΊΔΙΑ

2 σχόλια

  1. breΑπάντηση

    I am a fan of yours and is very interested in your music. You are such an inspiration to me i am a 17 year old girl thats on fire for God. Your music is very helpful to me, and i agree also books have made me grow as well. Very interested in reading yours.