למה כתבתי ספר

משחרר הספר באוקטובר 1, אבל אתה יכול להזמין מראש את זה עכשיו כאן.

מניות

2 הערות

  1. breתשובה

    I am a fan of yours and is very interested in your music. You are such an inspiration to me i am a 17 year old girl thats on fire for God. Your music is very helpful to me, and i agree also books have made me grow as well. Very interested in reading yours.