ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਇਸੇ ਲਿਖਿਆ

ਅਕਤੂਬਰ 'ਤੇ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਰੀਲੀਜ਼ 1, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਆਰਡਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਥੇ.

ਸ਼ੇਅਰ

2 ਟਿੱਪਣੀ

  1. breਜਵਾਬ

    I am a fan of yours and is very interested in your music. You are such an inspiration to me i am a 17 year old girl thats on fire for God. Your music is very helpful to me, and i agree also books have made me grow as well. Very interested in reading yours.