Tại sao tôi viết một sách

Các bản phát hành cuốn sách vào ngày 1, nhưng bạn có thể đặt hàng trước nó bây giờ đây.

CỔ PHẦN

2 Comments

  1. bretrả lời

    Tôi là một fan hâm mộ của bạn và rất quan tâm đến âm nhạc của bạn. Bạn đang như một nguồn cảm hứng cho tôi tôi là một 17 năm cô gái cũ thats trên lửa cho Thiên Chúa. nhạc của bạn rất hữu ích cho tôi, và tôi cũng đồng ý cuốn sách đã làm cho tôi trưởng cũng. Rất quan tâm đến bạn đọc.

  2. Humdaddytrả lời

    Đã đọc chương đầu tiên, không thể chờ đợi để đọc phần còn lại. Âm nhạc của bạn luôn luôn là một sự khích lệ đối với tôi và tôi tin rằng cuốn sách sẽ giống nhau!