Iyalayisha
svg
Vula

ukufundisa

 • UTshazimpuzi 2, 2014Ngu Trip Lee

  Le vidiyo uvela kwinkomfa Wabafundi kaloku Batesville, NKSK. Please forgive the video and audio quality Intro Last time we laid some foundations in our discussion about identity. Sithetha into eyenza ibaluleke yesazisi; becala ukuba thina asazi ukuba ngubani na, thina asazi ukuba kodwa ubumele ukuze siphile. kwaye

 • EyoKwindla 4, 2014Ngu Trip Lee

  Le vidiyo uvela kwinkomfa Wabafundi kaloku Batesville, NKSK. Please forgive the video and audio quality This weekend we’re going to talk about identity. Yiloo nto iinkokheli zenu wandicela ukuba bathethe malunga, but what they didn’t know is that this was already something that’s been on my heart and that I’ve been

 • EyeDwarha 24, 2013Ngu Trip Lee

  Ngaba waba ngumKristu kuthetha ukuphela yokonwabela yam? Loo mbuzo umdla kwaye ndicinga ukuba si yinyani ukubuza. Kukho umfanekiso othile lobuKristu zidla zipeyintwe. Xa abantu bacinga kobuKristu bacinga izinto ezahlukeneyo. Abanye bacinga ukungxola ngumshumayeli TV, others think white guy in a suit or old

 • EyoMsintsi 10, 2013Ngu Trip Lee

  Introduction I love kids. Esinye sezizathu Ndiyamthanda kids Kungenxa yokuba abonisa ukuba thina. Baya ufana izipili kancinane. Makhe ndinazise into endiya kuthetha. Abantwana kufuneka phantse zonke iingxaki Kananjalo, kufuneka, kodwa ezo iingxaki kakhulu nje kokukhona kuba asazi ukuba ukufihla njani noko.

 • EyeThupha 21, 2013Ngu Trip Lee

  This video and manuscript is from Trip’s General Session at the Legacy Conference 2013. Introduction The theme of this conference is Soli Deo Gloria, okanye uzuko kuThixo yedwa. Nantso umxholo omkhulu. Yaye sifuna ukuba ngokwembono - ukuba zonke uzuko liphela bobabo kuThixo yedwa, to inform every single thing we

 • UTshazimpuzi 22, 2013Ngu Trip Lee

  Ukuba kukho naluphi na uhlobo lomculo isini ukuthetha ukuleqana emva ubomi obulungileyo, nto hip-hop. Ndiyamthanda hip-hop. Ndinithandileyo hip-hop ubomi bam bonke. Kukho into ethile malunga igubu, kunye izicengcelezo, yaye amandla nto ebesoloko kum. Xa umntwana, when I wasn’t in

 • EyoMqungu 10, 2013Ngu intloko emnyama

  Njengoko abanye uyazi, Ndingu nguyise olutsha. Unyana wam, Q, ngaba uneenyanga ezintlanu ubudala. Kwaye phantse vuyela, ngaphandle xa bamfaka ibhedi yakhe, ukuba balale. Ngoko nangoko ulahlekelwa ingqondo yakhe. Yena nzulu ucinga siye bamshiya akhusele kuye bonke ubunzima ngeenxa zonke kuye, such as

 • EtiMnga 7, 2012Ngu intloko emnyama

  amazwi abalulekileyo. Sisebenzisa amagama ukunxibelelana nabahlobo kunye nentsapho yethu. Sisebenzisa amagama zethu ukuba aqhube ishishini. Ndisebenzisa amagama ukuba kunye iingoma ukuziphilisa. Sisebenzisa amagama ukuqeqesha abantwana bethu. Abezopolitiko ukusebenzisa amazwi kuwe baqiniseke ukuba nguwe mgqatswa ilungileyo umsebenzi. Words are a huge

 • EyoMsintsi 25, 2012Ngu intloko emnyama

  Ndiya kwenza umculo ngenxa ukuziphilisa. Kwaye abaninzi nawe usazi, hlobo lomculo ndiya kukwenza kancinci eyahlukileyo ngaphezu iingoma ukuze ungeva inkonzo CHBC. Kukho izinto ezininzi hip hop ezenza eyahlukileyo kunezinye iintlobo zengoma. One thing that’s not unique

 • EyoMsintsi 10, 2012Ngu intloko emnyama

  Ndifuna ukuqala ngokufunda ezinye zezicatshulwa. Ngoko siliphulaphule nje kwaye ucinge ukuba uyavumelana okanye hayi noko wathi. “Anger dwells only in the bosom of fools.” – Albert Einstein “Anger is a short madness.” – Horace “Whatever is begun in anger ends in shame.” – Benjamin Franklin “Never do anything

 • EyeKhala 27, 2012Ngu intloko emnyama

  Ndifuna ukuba siqale sicinge ngamabali. Ukususela ekuqaleni kwexesha kubekho imixholo ezithile eziqhelekileyo zibalekela ngamabali zethu. Siya kuba uthando, kubonakale, neentlekele - okanye umxube bonke abo enye eyaziwa ngokuba comedy uthando. Kodwa zonke ezo iintlobo eshukumayo, there are two themes

 • EyoMqungu 4, 2012Ngu Trip Lee

  Kukho izinto ezimbalwa ukuba usikhwezele umsa entliziyweni yam uYesu kufana nokuva maKristu - okanye nayiphi amaKristu - ukwenza efundelwayo ekuhleni ukholo lwabo ngokubhaptizelwa. Ndicinga ezinye abahlobo bam, nangona, abo kraca amaKristu entsha kwaye wokudideka kancinci ukuba kuthetha ukuthini. They hear the

 • EyeNkanga 9, 2011Ngu intloko emnyama

  Kukho abanye abantu abalungileyo izinto ezithile. Kukho abadlali ngaske abadlala akule league iminyaka ngeminyaka Bayigqiba amakhondo angayiwayo banoyolo. Babefuna ukudlala lo mdlalo wayemthanda bona babefuna ukwenza umsebenzi ngokwenza oko. Benza kwaye bona okulungileyo. ngelo xesha

svg