I Take It, sonra, İsa ki, küfrə

Mən onu, sonra, İsa ki, kafir (İsaya iman deyil) bir qaydada İsa üz çevirər digər şeylər məmnuniyyət axtarmaq. Və İsa inam ehtiyaclarını və özlem təmin İsa gəlir.

Dindar baş faktları ilə əsasən razılaşma deyil; əsasən ödənilməsi İsa bağlayanlar qəlbində bir iştaha var. [İsa deyir,] "O kim mənə gəlir aclıq bilməz və mənə iman edən heç vaxt susamaz!"

John Piper