Το παίρνω, Έπειτα, Αυτό απιστία Σε Ιησού

το παίρνω, έπειτα, ότι η απιστία στον Ιησού (Δεν πιστεύουν στον Ιησού) είναι μια στροφή μακριά από τον Ιησού για να αναζητήσει την ικανοποίηση σε άλλα πράγματα. Και την πίστη στον Ιησού έρχεται στον Ιησού για την ικανοποίηση των αναγκών μας και οι επιθυμίες μας.

Πίστη δεν είναι κατά κύριο λόγο μια συμφωνία με τα γεγονότα στο κεφάλι; είναι κυρίως μια όρεξη στην καρδιά που δένει στον Ιησού για την ικανοποίηση. [Ο Ιησούς λέει,] «Αυτός που έρχεται σε μένα δεν θα την πείνα και αυτός που πιστεύει σε μένα, δεν θα διψάσει!»

John Piper