אני לוקח את זה, לאחר מכן, זה כפירה בישוע

אני לוקח את זה, לאחר מכן, כי הכפירה בישוע (לא להאמין בישוע) הוא הפניית עורף את ישו כדי לחפש סיפוק היתר. והאמונה בישוע מגיע לישו לסיפוק הצרכים שלנו מאוויינו.

אמונה היא לא בעיקר על הסכם עם עובדות בראש; זה בעיקר תיאבון בלב אשר מהדק על ישו לסיפוק. [ישו אומר,] "מי שבא אלי לא יהיה רעב והוא שמאמין בי לא יצמא לעולם!'

ג'ון פייפר