Kuv Coj Nws, ces, Uas ntseeg Nyob rau hauv Yexus

Kuv yuav tau coj nws, ces, uas tsis ntseeg nyob rau hauv Tswv Yexus (TSIS ntseeg nyob rau hauv Tswv Yexus) yog ib tug tig deb ntawm Tswv Yexus nyob rau hauv thiaj li yuav nrhiav siab nyob rau hauv lwm yam. Thiab NTSEEG nyob rau hauv Tswv Yexus yog los rau Tswv Yexus rau qhov kev txaus siab ntawm peb xav tau thiab peb tej kev kho siab.

Kev ntseeg tsis yog mas ib tug daim ntawv cog lus nrog cov lus tseeb nyob rau hauv lub taub hau; nws yog mas ib tug qab los noj mov nyob rau hauv lub plawv uas fastens rau Yexus rau siab. [Tswv Yexus hais tias,] 'Nws uas los rau kuv yuav tsis tshaib plab thiab nws uas ntseeg hais tias nyob rau hauv kuv yuav tsis nqhis ib zaug!'

John Piper