მე მას, მაშინ, რომ ურწმუნოება იესო

მე მას, მაშინ, რომ ურწმუნოება იესო (არ სჯერათ იესო) გარდამტეხი დაშორებით იესო, რათა შეეცდება კმაყოფილება სხვა რამ. და რწმენა იესო მოდის იესო კმაყოფილება ჩვენი მოთხოვნილებებისა და სურვილს.

რწმენა არ არის, ძირითადად, შეთანხმებას ფაქტები ხელმძღვანელი; იგი ძირითადად მადას გულში, რომელიც fastens იესო კმაყოფილება. [იესო ამბობს,] "ის, ვინც მოვიდეს ჩემდა, არა შიმშილი და რომელსა ჰრწმენეს ჩემი, არასადა სწყუროდის!'

ჯონ Piper