Imu, tada, Tai Netikėjimas Jėzuje

imu, tada, kad netikėjimas Jėzumi (Netiki Jėzumi) yra nusigręžimas nuo Jėzaus, kad siekti pasitenkinimo kitų dalykų. Ir tikėjimo Jėzumi ateina pas Jėzų už mūsų poreikius ir mūsų troškimus pasitenkinimą.

Tikintis nėra daugiausia yra su faktų galvos sutartis; tai daugiausia yra širdyje apetitas, kuri pagreitina Jėzų pasitenkinimo. [Jėzus sako,] "Tas, kuris ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš!"

Jonas Piper