Би үүнийг ав, дараа нь, Энэ бол Итгэлгүй Есүс сард

Би үүнийг авч, дараа нь, Есүс гэж итгэлгүй байдал (Есүст итгэж болохгүй) эмх Есүсийн орхиж байгаа нь бусад зүйлд сэтгэл хангалуун хайх. Мөн Есүсийн итгэх итгэл нь бидний хэрэгцээ, бидний хүсэл сэтгэл ханамжийн төлөө Есүс уруу ирж байна.

Итгэл толгой баримт нь голдуу гэрээ биш юм; Энэ нь голдуу сэтгэл ханамжийн төлөө Есүс дээр бэхэлсэн зүрхэнд нь хоолны дуршил байна. [Есүс хэлэхдээ,] "Тэр надад хэн ирдэг өлсгөлөн болохгүй бөгөөд Надад итгэдэг хүн хэзээ ч цангахгүй болно!"

John Piper