Beriem to, potom, Že Nevera V Ježišovi

beriem to, potom, že nevera v Ježišovi (Nie veriť v Ježiša) je odklon od Ježiša s cieľom hľadať uspokojenie v inej veci. A viera v Ježiša prichádza k Ježišovi pre uspokojenie našich potrieb a našej túžby.

Viera nie je predovšetkým dohoda s faktami v hlave; je to hlavne chuť k jedlu v srdci, ktorý upevňuje na Ježiša na uspokojenie. [Ježiš hovorí:,] "Ten, kto prichádza ku mne, nebude nikdy lačnieť, a kto verí vo mňa, nebude nikdy žízniť!'

John Piper