ฉันจะเอามัน, แล้วก็, ไม่เชื่อว่าในพระเยซู

ฉันจะเอามัน, แล้วก็, ไม่เชื่อว่าในพระเยซู (ไม่เชื่อในพระเยซู) เป็นเปลี่ยนไปจากพระเยซูในการสั่งซื้อที่จะแสวงหาความพึงพอใจในสิ่งอื่น ๆ. และความเชื่อในพระเยซูกำลังจะมาถึงพระเยซูเพื่อความพึงพอใจของความต้องการและความปรารถนาของเราของเรา.

ความเชื่อที่ไม่ได้เป็นส่วนใหญ่ข้อตกลงกับข้อเท็จจริงในหัว; มันเป็นส่วนใหญ่ความอยากอาหารในหัวใจซึ่งพอดีพระเยซูเพื่อความพึงพอใจ. [พระเยซูกล่าวว่า,] 'ผู้ที่มาหาฉันจะต้องไม่หิวและผู้ที่เชื่อในตัวฉันจะไม่กระหาย!'

จอห์นไพเพอร์