Dalhin It, pagkatapos, Iyon kawalan ng pananampalataya Kay Hesus

Kunin kong, pagkatapos, na di paniniwala kay Hesus (HINDI paniniwalang sa Jesus) ay isang pag-on ang layo mula sa Jesus upang humingi ng kasiyahan sa iba pang mga bagay. At PANINIWALA kay Jesus ay patungo sa Jesus para sa kasiyahan ng aming mga pangangailangan at ang aming longings.

Ang paniniwala ay hindi higit sa lahat ng isang kasunduan sa mga katotohanan sa head; ito ay unang-una isang gana sa puso na fastens sa Jesus para sa kasiyahan. [sabi ni Jesus,] 'Siya na lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa akin ay hindi mauuhaw magpakailan man!'

John Piper