I Take It, Bese, Ukuthi Ukungakholwa KuJesu

Anginandaba nayo, ke, ukuthi Ukungakholwa kuJesu (Bangakholelwa kuJesu) is a asuke ngoJesu ukuze befuna kakhulu ukuthola ukwaneliseka kwezinye izinto. Futhi babengakholelwa kuJesu uyeza kuJesu ngendlela ezokwenelisa izidingo zethu nezifiso zethu.

Ukukholelwa akuyona ngokuyinhloko i isivumelwano namaqiniso ekhanda; kuba ngokuyinhloko ukukuthanda enhliziyweni lapho unamathisela ku uJesu ukwaneliseka. [uJesu uthi,] 'Loyo oza kimi kasoze ekulambeni Okholwa kimi, kasoze ome!'

John Piper