ព្រះអម្ចាស់នៃវិញ្ញាណកំណាច

នេះជាវីដេអូដែលបានពីសេចក្ដីអធិប្បាយថ្មីរបស់ខ្ញុំនៅឯកិច្ចប្រជុំកំពូលសាសនាចក្រនៅក្នុង Raleigh, NC. ខ្ញុំបានអធិប្បាយលើលោក Mark 5:1-20 អំពីអំណាច, អាជ្ញាធរមាន, និងសេចក្ដីមេត្ដាករុណានៃព្រះយេស៊ូវ. ខ្ញុំសង្ឃឹមថាវាជាការលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកមួយ

ការចែករំលែក

6 យោបល់

  1. Sandi Staleyឆ្លើយតប

    បងប្រុស, can I just tell you I love you in the LORD? I just heard about you tonight by following a link to your song Beautiful Life, posted by Ryan Bomberger on LifeNews.com, and I am so excited to see the LORD using you! May He bless you (and your new family!) abundantly as you continue to minister to those He came to seek and to save.